// yazarın arşivi

admin

admin, Sosyoloji Yıllığı için 6 makale eklemiştir.

Normal ve Patolojik Ayrımı

Durkheim, en genel formları arz eden olguları normal, diğerlerini patolojik kabul eder. Bu da toplumdan topluma ve toplum içinde zaman içinde değişiklik gösterir. Yumuşakça ya da vahşi için normal ile omurgalı ya da modern toplum için normal farklıdır der. Ayrıca anomali ile patolojiği de ayrı tutar patolojik normal olmasa da anormal patolojik olmayabilir, istisna olarak […]

Sosyologca Dergisi Sayı 1, Ocak-Haziran 2011

SOSYOLOGCA SAYI:1, OCAK-HAZİRAN 2011 Sayfa: 367 Ebat:16×24 Sosyologca yılda iki kere yayınlanmaktadır. Sosyologca’ya gönderilen yazılar bilim ve yayın kurulu kararıyla yayınlanır. Sosyoloji Yıllığı, Sosyologca ve Sosyologca Kitapları dizisi Sosyologca Akademisi yayınlarıdır. Sosyologca Dergisi, Sosyologca Kitapları’nın Özel Sayısı olarak Doğu Kitabevi tarafından yayınlanmaktadır. Yayın hakları Doğu Kitabevi’ne aittir. Sosyologca Kitapları Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk […]

Toplumsal olguların incelenişine uygun metot nedir?

Toplumsal olguların incelenişine uygun metot nedir? Toplumsal olgu nedir? Bireylerin dışında var olan davranış, düşünüş ve duyuş tarzları mevcuttur. (Hukuk, din, gelenek, iş kuralları, para birimi, giyim tarzı) Bunlar bireye baskı yapar. Bunlara uygun davranıldığında bu baskı hissedilmez. Karşı koymaya çalışıldığında kendisini gösterir.

Sosyoloji ile Psikolojinin Görev Alanları

Burada bana göre sosyoloji ile psikolojinin görev alanları basit bir biçimde ayrılmaktadır. Toplumsal olaylar değerlendirilirken toplumun tarihi-toplumsal geçmişi, kolektif tasavvur ve olayın çıkışına kadar gelişen olaylar zinciri önem kazanır ve değerlendirilir. Bireysel olaylar değerlendirilirken ise bu davranışa kadar bireyin hayatında olan bitenler, bireyin tasavvurları ve bu davranışı uygulamaya götüren olaylar zinciri önem kazanır ve değerlendirilir. […]

Toplumsal Olgular

Toplumsal olgular “şeyler” gibi ele alınmalıdır. Temel kuralı zihinsel olguları dışarıdan, yani “şeyler” gibi incelemek olan psikoloji kurulmuştur. Bilinç, toplumsal konuları tanıma konusunda kendi öz hayatını tanıma hususunda olduğundan daha yetkili olamaz. Söylenebilir ki toplumsal hayat tasavvurlardan meydana gelir, bireysel ya da kolektif tasavvurlar bilimsel biçimde ancak nesnel olarak incelenir.

Sosyolojik Metodun Kuralları

Genel kanının diğer bilim alanlarında kaybettiği otoritenin sosyolojide süren otoritesinin ortadan kaldırılması için bilim adamı araştırmalarını metodik olarak yürütüp karşılaşabileceği paradoksları da cesaretle karşılayabilmelidir.