// Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Normal ve Patolojik Ayrımı

Durkheim, en genel formları arz eden olguları normal, diğerlerini patolojik kabul eder. Bu da toplumdan topluma ve toplum içinde zaman içinde değişiklik gösterir. Yumuşakça ya da vahşi için normal ile omurgalı ya da modern toplum için normal farklıdır der. Ayrıca anomali ile patolojiği de ayrı tutar patolojik normal olmasa da anormal patolojik olmayabilir, istisna olarak […]

Toplumsal Olgular

Toplumsal olgular “şeyler” gibi ele alınmalıdır. Temel kuralı zihinsel olguları dışarıdan, yani “şeyler” gibi incelemek olan psikoloji kurulmuştur. Bilinç, toplumsal konuları tanıma konusunda kendi öz hayatını tanıma hususunda olduğundan daha yetkili olamaz. Söylenebilir ki toplumsal hayat tasavvurlardan meydana gelir, bireysel ya da kolektif tasavvurlar bilimsel biçimde ancak nesnel olarak incelenir.

Sosyolojik Metodun Kuralları

Genel kanının diğer bilim alanlarında kaybettiği otoritenin sosyolojide süren otoritesinin ortadan kaldırılması için bilim adamı araştırmalarını metodik olarak yürütüp karşılaşabileceği paradoksları da cesaretle karşılayabilmelidir.