Toplumsal olguların incelenişine uygun metot nedir?

Toplumsal olguların incelenişine uygun metot nedir? Toplumsal olgu nedir?
Bireylerin dışında var olan davranış, düşünüş ve duyuş tarzları mevcuttur. (Hukuk, din, gelenek, iş kuralları, para birimi, giyim tarzı) Bunlar bireye baskı yapar. Bunlara uygun davranıldığında bu baskı hissedilmez. Karşı koymaya çalışıldığında kendisini gösterir.

Bu durumda ebeveynler çocuklarını içinde yaşadıkları toplumun kurumlarından baskı görmeyecek biçimde bir bakış, duyuş ve davranış tarzı benimsetmeye yönelik eğitim vermeye çabalar. (Yeme, içme, uyku biçim ve zamanları, gelenek, saygı, çalışkanlık) Böylelikle çocuk ileride baskı hissetmez hale gelecek şekilde yetişecektir.

Toplumsal olgunun bireysel yansımadan farklı olduğunu ispat gerekir. İstatistik tekil ile bütün halleri birbirinden ayırmaya yarar.

Fenomen toplumun bütünü ya da çoğunluğunu kapsarsa, genellik arz ederse kolektif olabilir. Ancak genel olduğundan kolektif değil, kolektif olduğundan geneldir. Bireylere kendisini empoze edecek kolektifliktedir.

TARTIŞMA

“Toplumsal olguların incelenişine uygun metot nedir?” İÇİN HİÇ YORUM YOK

Yorum yolla